Home » Farmers Thanks!

Farmers Thanks!

Nederland 2019:

17 miljoen energie-vretende mensen, 13 miljoen motorvoertuigen, 34 miljoen huisdieren, 1,6 miljoen melkkoeien en 166 natura 2000 gebieden. Aangewezen gebieden! Voornamelijk kleine versnipperde gebieden. Gemaakte natuur uit braakgelegend, teruggegeven of zelfs nieuw ontgonnen landbouwgebieden. Naast autowegen en steden. Naast energiecentrales, auroracebanen en boerderijen. 

Eén van de grootste natura 2000 gebieden bestaat uit 5600 hectare aaneengesloten terrein. Maximaal toegestane stikstofdepositie 0,0 mol . De Oostvaardersplassen. Zo groot dat menselijk ingrijpen niet meer hoefde. Op de hoogtijdagen in 2017 leefden er 5300 grote grazers. Bijna 1 per hectare? Nee hoor. Want 3600 hectare bestaat uit plassen en moerassen. Dus bijna 2,6 grote grazers per hectare. De landbouw mocht er toen al niet meer dan 2,3 hebben. Het gebied is nu verwoest. Door falend beleid van staatsbosbeheer.

 

"De verbinding tussen stad en platteland moet dus structureel sterker worden. De landbouw is traditioneel een conservatieve sector."

 

Om de kwetsbare natuur te redden zal de helft van de boeren nu "moeten stoppen'",  roepen grachtengordel decadenten elkaar na. ' De auto’s moeten iets zachter rijden en laten we de vrachtwagens snel een buitenlands nummerbord geven want dan telt de uitstoot niet meer mee. Net als de uitstoot van 500.000 startende en landende vliegtuigen niet meetelt. Ook de uitstoot van de dieren in de natuurgebieden zelf. Ja, maar we importeren ook zoveel veevoer, wordt er dan gezegd,  "we moeten naar kringlooplandbouw"! Prima, maar we importeren ook gigantisch veel olie, gas, kolen en zelf schepen vol brandhout om alle energie op te wekken. Waar blijft dat in de kringloop? Wat een ongelooflijk vreemd en hypocriete gedachte uit de zwaar vervuilde en gecriminaliseerde grachtengordel. En de provincie moet bloeden? Kom nou . De provincie leeft in, van en met de natuur. Niet alleen de boeren, iedereen in de provincie.

 

Tot nu toe lag de focus van de agrarische sector vooral op schaalvergroting: hoe voeden we zo veel mogelijk mensen tegen zo laag mogelijke kosten? Het antwoord: door alles op grotere schaal te doen.

 

Op 1 oktober laat de provincie zien waarvoor ze staat . En waarachter ze staan. Laat het platteland niet gijzelen door de randstad, incompetente politici en milieufanatici. Er gebeuren mooie dingen in de provincie, high tech heeft allang zijn intreden gedaan bij boeren die open staan voor nieuwe techniek. Deze nieuwe technologieën worden steeds minder kostbaar. Denk bijvoorbeeld aan sensoren en mobiele systemen, maar ook aan data. Dat zijn zaken die dus steeds goedkoper worden en daarmee ook binnen handbereik komen van de kleine agrarische ondernemer, Hierdoor komen meer handen vrij die kunnen bijdragen aan een duurzame onderneming, waar de dieren, de mensen en het milieu uiteindelijk nog meer zijn voordeel mee zal doen.

 

Met zijn allen “Trots op onze Boeren ‘ ! 1 oktober 2019 Malieveld Den Haag.


«